Pensioen

Het Nederlandse pensioenstelsel kent drie bronnen (men spreekt van "pijlers") van waaruit u pensioen kunt opbouwen. De eerste pijler is de AOW. De tweede pijler is het pensioen dat via uw werkgever wordt opgebouwd. De derde pijler is het pensioen dat privé geregeld kan worden in de vorm van een lijfrenteverzekering of een andere eigen aanvulling. Onze adviezen en dienstverlening richten zich op de tweede en derde pijler.

Via werkgever
De meeste werknemers bouwen pensioen op via hun werkgever. Maar niet alle werkgevers treffen een pensioenregeling. In dat geval bouwen werknemers geen pensioen op. Wij adviseren bedrijven die geen pensioenregeling hebben op het gebied van collectieve pensioenen. Tevens adviseren wij de werknemer die via het bedrijf een pensioen mag opbouwen op individuele basis.

Privé
Zoals u weet bestaat het basisinkomen, nadat u gestopt bent met werken, uit de AOW-uitkering. Dit kan worden aangevuld met een pensioen en/of een lijfrente. Bun Verzekeringen zorgt ervoor dat u straks van een goed pensioen bent voorzien!

Pensioenbreuk
Verder verdient een mogelijke pensioenbreuk uw aandacht. Pensioenbreuk ontstaat als de werknemer geen pensioen kan opbouwen via zijn werkgever. Maar ook bij het wisselen van werkgever, ondanks het overdragen van pensioenrechten van de oude naar de nieuwe werkgever, kan men pensioenbreuk oplopen. Als pensioenbreuk niet wordt gelijmd zal het betalen van de rekeningen na pensionering een stuk moeilijker worden. Denkt u pensioenbreuk te hebben, dan kunt er misschien nu nog wat aan doen.

Advies
Wilt u graag een compleet inzicht hebben in uw pensioenopbouw of heeft u vragen over uw pensioen maak dan vrijblijvend een afspraak.