Autoverzekering

Een handige toelichting bij uw autoverzekering

De autoverzekering

Alleen WA

Als eigenaar van een motorvoertuig bent u wettelijk verplicht om een WA-verzekering af te sluiten. Deze verzekering vergoedt de schade die met uw auto wordt toegebracht aan personen of eigendommen. Een eventuele aanhanger is gratis meeverzekerd. De WA-verzekering biedt geen dekking voor schade aan uw eigen auto. Deze verzekering wordt meestal afgesloten voor auto's ouder dan 10 jaar.

WA-Extra

Naast de verplichte WA-dekking vergoedt deze verzekering de schade als gevolg van een aantal met name genoemde gebeurtenissen zoals brand, diefstal, ruitbreuk, storm, hagel en aanrijdingen met dieren. Deze verzekering wordt veelal afgesloten voor auto's tussen de vijf en de tien jaar oud. Het kan bij een hoge bonus/maluskorting interessant zijn om ook bij oudere auto's de beperkt cascodekking te handhaven. Voor beperkt cascoschades geldt meestal een eigen risico.

WA-Casco (zgn. All-Risk)

Dit is de meest uitgebreide verzekeringsvorm die naast de verplichte WA-dekking de schade aan de eigen auto vergoedt, als gevolg van een aanrijding (ook als u zelf de veroorzaker bent), vandalisme of diefstal. Deze verzekering wordt veelal afgesloten voor auto's tot zeven jaar oud. Bij een hoge bonus/maluskorting kan het interessant zijn om bij oudere auto's de volledig cascodekking te handhaven. Voor het cascodeel geldt meestal een eigen risico.

Alarm

Bij verzekering van WA-Extra of WA-Casco is mogelijk een alarmsysteem noodzakelijk. Dit is meestal zo bij duurdere auto's, cabrio's, terreinauto's e.d.. Indien dit op uw auto van toepassing is wordt het in een clausule op de polis gemeld. In de meeste gevallen is het bij inbouw van het alarm afgegeven certificaat geldig voor 3 jaar. Daarna dient het alarm om de 12 maanden te worden gecontroleerd. De geldigheidsdatum is vermeld op het certificaat. Het is belangrijk dat het ook werkelijk wordt verlengd. U kunt dit bijvoorbeeld samen regelen met de APK-keuring.

 

Aanvullende verzekeringen

Bonusbeschermer

Met de Bonusbeschermer voorkomt u dat u na een eerste schade in een verzekeringsjaar terugvalt in korting. De Bonusbeschermer kan u daarom honderden euro's schelen. Bij het sluiten van deze module moet u bij de meeste verzekeraars wel een aantal schadevrije jaren hebben. De premie is tussen de 10 en 15% van de premie voor de autoverzekering zelf.

Ongevallen inzittenden (oi)

Deze verzekering voorziet in een uitkering bij blijvende invaliditeit en/of overlijden. De hoogte van de uitkering is vooraf vastgesteld. Voor een beroep op deze verzekering is de schuldvraag niet van belang. De verzekering houdt geen rekening met de werkelijke schade. De jaarpremie is in de meeste gevallen rond de 20 euro.

Schadeverzekering voor inzittenden (svi)

Deze verzekering vergoedt de aantoonbare schade van de bestuurder en passagiers als gevolg van een ongeval, tot een maximum van het verzekerde bedrag voor alle inzittenden tezamen. Die schade kan bestaan uit zaakschade (kleding, bagage etc.), inkomstenderving, huishoudelijke hulp, vervoerskosten, medische kosten, smartengeld en uitvaartkosten. De verzekering vergoedt de werkelijk geleden schade. Dus niet alleen een bepaald bedrag bij overlijden of bij blijvende invaliditeit zoals bij de ongevalleninzittenden verzekering. Daarom is naar onze mening de schadeverzekering voor inzittenden de betere keuze. Evenals bij de ongevalleninzittenden verzekering is het voor een uitkering niet van belang wie schuldig is aan het ontstaan van een ongeval. De premie voor deze verzekering is meestal rond de 40 tot 65 euro per jaar.

Rechtsbijstand (rb)

Deze verzekering is van belang als er discussie is over de schuldvraag. Ook bij het vaststellen van de hoogte van de schade is het dikwijls belangrijk dat u een beroep kunt doen op juridische bijstand. Rechtsbijstand kan worden meeverzekerd op de autoverzekering. De premie zal dan rond de 50 euro per jaar zijn. Ook is een "losse" verzekering voor verkeersrechtsbijstand mogelijk. Er is dan rechtsbijstand voor alle zaken in het verkeer voor het hele gezin. De premie is rond de 60 euro per jaar. Gezien de geringe premie is dit een prima oplossing.

Nadere toelichting of wijzigingen

Als u nog vragen heeft, of iets wilt wijzigen, bel of mail ons dan gerust. Wij staan u graag te woord.