Bedrijf

U als ondernemer
U als ondernemer loopt regelmatig risico's. Bij veel beslissingen weegt u de risico's af, vertrouwt op uw visie en inzicht of soms gewoon op de goede afloop. Dit "ondernemersrisico" is inherent aan het ondernemerschap en is dan ook niet te verzekeren.
Maar er zijn ook andere risico's die de continuïteit van uw bedrijf in gevaar kunnen brengen. Risico's als brand, ziekte, schadeclaims, bedrijfsstilstand enz. die u ook niet zelf in de hand heeft. Maar de financiële gevolgen van die risico's kunt u wél beheersbaar maken. U kunt een gedeelte van die risico's afdekken, verzekeren. Maar welke risico's moet u verzekeren? Tegen welke prijs? Hoe lang? Wie adviseert u en wanneer? En hoe zit het met de objectiviteit?

Wij als partner
De tijden dat de assurantie-adviseur hier en daar werd gezien als "polisverkoper" zijn gelukkig allang voorbij. Van de kant van het bedrijfsleven wordt het begrip "risicobeheersing" al geruime tijd gezien als een belangrijk aspect van het totaal management. Juist ook voor kleinere en middelgrote bedrijven is het afdekken, het verzekeren van die risico's uitermate belangrijk. U kent ons wellicht als "assurantie-kantoor". Maar voor steeds meer bedrijven zijn wij de "risico-adviseur". Een partner die bekend is met alle hedendaagse aspecten en risico's van het ondernemerschap. Die samen met u alle risico's inventariseert die de continuïteit van uw onderneming kunnen bedreigen.

Een partner die adviseert en beheert. Een partner die de sterk specialistische aspecten van uw management overneemt. Kortom een partner die op de juiste momenten achter u staat.

Wat wij concreet voor u doen
Als assurantie-adviseur, of liever risico-adviseur bieden wij u een totaalpakket professionele dienstverlening, dat helemaal op "het ondernemen van vandaag de dag" is toegesneden. Dit dienstenpakket bestaat uit drie fasen, te weten:

 1. Inventariseren/Analyseren.
  De eerste stap. Die eigenlijk uit twee gedeeltes bestaat: Allereerst maken we aan de hand van een inventarisatielijst een plaatje van uw bedrijf. Zodat wij als partner precies weten waarover we praten. Dan volgt een analyse van de risico's die uw onderneming loopt, welke u wél en welke u niet kunt verzekeren. En: welke verzekeringen wellicht overbodig zijn of juist aangevuld moeten worden.

 2. Adviseren.
  Een logisch gevolg van de inventarisatie: het geven van adviezen. Adviezen inzake preventie, beperking van de aansprakelijkheid, adviezen op sociaal-economisch en fiscaal-juridisch terrein en adviezen over alle mogelijke vormen van verzekeringen. Waarbij ook aspecten als fiscale oudedagsreserve voor zelfstandigen en fiscale constructies aan de orde komen.

  Kortom, u kunt van ons als partner een breed scala van adviezen verwachten die allemaal, hoe specifiek ook, maar één doel hebben: het beveiligen van de continuïteit van uw bedrijf.

 3. Beheren.
  Ten eerste noemen we hier: de jaarlijkse evaluatie of gedachtenwisseling omtrent de risico's in uw bedrijf. Waarbij u zich gesteund weet door het feit dat wij nieuwe trends en ontwikkelingen nauwlettend volgen. Polissen worden waar nodig aangepast, uw totale pakket wordt jaarlijks overzichtelijk gepresenteerd.

Daarnaast begeleiden we uw verzekeringspakket op alerte wijze. Mutaties worden snel en doeltreffend verwerkt. Op uw tussentijdse vragen wordt adequaat en prompt gereageerd. Last but not least vindt u in ons een actieve en vasthoudende partner bij schadebegeleiding.

Waar het om gaat
Waar het om gaat is onze overtuiging dat de koppeling tussen uw ondernemerschap en onze specialistische kennis juist in deze tijd wel eens een heel vruchtbare zou kunnen zijn.
Wij als uw partner. Als een actief, met u meedenkend, adviseursteam. Dat daadwerkelijk achter u staat als het gaat om doeltreffende beheersing van de risico's.